Nebuď oběť (N.O.)

Zaměření: Nebuď oběť je nezisková organizace, která se zaměřuje na prevenci a boj proti různým formám kriminality, zejména proti trestné činnosti proti dětem, mladým lidem a ženám.

Jejich cílem je informovat a poskytovat podporu obětem, a také spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení.

Cílová skupina: Jejich hlavním zaměřením jsou děti, mladí lidé a ženy, kteří jsou vystaveni riziku kriminality, násilí nebo zneužívání.

Aktivity: Poskytují školení, workshopy a osvětu o bezpečnosti, informují o rizicích a poskytují podporu obětem. Také spolupracují s orgány činnými v trestním řízení.

Sociální sítě: Na instagramu vůbec nefigurují. Sice mají založený profil, ale na něm nic nemají a netvoří žádný relevantní kontent. Proto dole najdete, co by se mohlo zlepšit:

  • Příběhy úspěchu: Mohou sdílet příběhy a zkušenosti obětí, které díky jejich podpoře překonaly těžkosti, aby ukázali pozitivní dopad své práce.
  • Prevence a tipy: Měli by pravidelně sdílet tipy a doporučení týkající se prevence kriminality, osobní bezpečnosti a ochrany obětí.
  • Informace o právech: Měli by poskytovat informace o právech obětí a procesu trestního řízení, aby lidé měli lepší povědomí o svých právech a možnostech.
  • Obsahová strategie: Vytvořte obsahovou strategii, která zahrnuje různé typy obsahu, jako jsou informační články, tipy a rady, videa, příběhy úspěchu a grafické ilustrace. Snažte se o pestrost a zábavný, interaktivní obsah, který přitahuje a angažuje uživatele.
  • Grafický design: Věnujte pozornost grafickému designu vašich příspěvků. Vytvořte profesionálně vypadající obrázky, infografiky a grafiku, která vizuálně osloví uživatele a zdůrazní důležité informace.
  • Spolupráce a partnerské organizace: Zvažte možnost spolupráce s dalšími organizacemi, které se zabývají podobnými tématy. Můžete sdílet jejich obsah, vzájemně se podporovat a přitáhnout nové publikum.

Buď Safe Online (BSO)

Zaměření: Buď Safe Online je iniciativa zaměřená na vzdělávání a povědomí o kybernetické bezpečnosti, ochraně soukromí a prevenci online rizik.

Cílová skupina: Jejich služby jsou určeny všem uživatelům internetu, bez ohledu na věk či pohlaví.

Aktivity: Poskytují školení, workshopy a zdroje pro zvýšení povědomí o kybernetické bezpečnosti. Informují o nejnovějších hrozbách, poskytují tipy a doporučení pro bezpečné chování online a podporují ochranu soukromí.

Sociální sítě: Mají velice propracovaná videa i příspěvky. Je zde viditelné, že se zde o to starají. Převážně divák u nich může zahlédnout tipy/triky, které Vám pomohou i při normálních situacích v běžném životě. Zároveň používají velice často také influencery, kteří tomu dodávají samozřejmě mnohem vyšší sledovanost. Je vidět, že každé video je natáčeno kamerou, protože si zde hrají i s hloubkou ostrosti, kterou telefonem neuděláte tak kvalitní.

Zde je ukázka i náhledových obrázků, které komunikují velmi dobře, až někdy na velikost textu, která přesahuje.

Webové stránky

Instagram

Play Video
Play Video
Play Video

Linka bezpečí

Zaměření: Linka bezpečí je telefonická linka, která poskytuje pomoc a podporu obětem násilí, trestných činů a ohrožení.

Cílová skupina: Jejich služby jsou určeny lidem, kteří jsou vystaveni násilí, trestné činnosti, šikaně, obtěžování nebo jiným nebezpečným situacím.

Aktivity: Poskytují telefonickou linku, na které se mohou oběti obrátit pro pomoc, radu a podporu. Kvalifikovaní operátoři naslouchají, poskytují informace, poradenství a v případě potřeby směrují oběti na další relevantní organizace.

I když mají tyto organizace podobný cíl – ochranu obětí a prevenci nebezpečí, liší se zaměřením, cílovou skupinou a způsoby poskytování pomoci a podpory.

Sociální sítě: Vystupují na sociálních sítích, ale není to nic extra. Myslím si, že je zde snaha o to být vidět a je jasné, že Linka bezpečí je na trhu velice dlouho. Proto bych si myslel, že o to bude mít i více lidí zájem. Nicméně na jejich Instagramovém účtu můžeme vidět spoustu příspěvků, které nedávají zaprvé moc smysl za druhé je tam strašně moc textu. Text se rozlišuje, chvíli je černý, pak bílý. Proč je jedno tak a druhé jinak? Má to nějaký význam? A pokud ano, tak jaký, protože já osobně jsem na nic nepřišel. Jejich Reels jsou třeba na trošku lepší úrovni, i když taky se tam najde spousty nedostatků. Myslím si, že by mohli vylepšit hned několik věcí:

  • Grafický design: Je třeba se držet nějakého manuálu a ne, že jeden příspěvek bude vypadat tak a Reels zase onak.
  • Empatie a citlivost: Mějte na paměti, že lidé, kteří se obrací na Linku bezpečí, mohou být v náročných nebo emotivních situacích. Buďte empatický a citliví ve vaší komunikaci a poskytujte podporu a porozumění.
  • Kvalitní informace a rady: Sdílejte kvalitní informace a rady týkající se bezpečnosti a prevence. Poskytujte užitečné tipy, postupy a odkazy na relevantní zdroje, které pomohou uživatelům v jejich situaci.
  • Vytváření interakce: Aktivně zapojujte uživatele na sociálních sítích prostřednictvím otázek, diskuzí a soutěží. Vytvářejte prostor pro sdílení příběhů a zkušeností uživatelů, což může pomoci budovat komunitu a vzájemnou podporu.

Webové stránky

Instagram